Polityka prywatności i cookies | Strzelców 28
Wiosenna promocja
Znajdź mieszkanie
Zadaj nam pytanie

Napisz nam, jak mamy się z Tobą skontaktować?

  Page Up

  Polityka prywatności

   

  Zachęcamy się do zapoznania się naszą Polityką prywatności przed przystąpieniem do korzystania ze strony strzelcow28.pl jak i w przypadku powierzenia nam danych osobowych w innej formie.

   

  Nasza Grupa przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników tej strony internetowej (dalej Strona) i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych, tak samo jak i danych osobowych, które pozyskaliśmy i przetwarzamy w inny sposób niż za pośrednictwem naszej Strony.

   

  Właścicielem strony internetowej strzelcow28.pl jest NNC Consulting sp. z o.o. sp.k. NIP 5252541146, która funkcjonuje w ramach kapitałowej Grupy MFC Development. Grupa MFC Development zajmuje się realizacją inwestycji budowlanych mieszkaniowych i spółki działające w jej ramach mają wspólny cel przetwarzania danych osobowych. Dlatego też jesteśmy współadministratorami powierzonych nam danych osobowych. Naszą Grupę reprezentuje spółka MFC  Development sp. z o.o. z siedzibą ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, (KRS nr 0000951559, NIP: 5272988867), ale każda ze spółek może także wykonywać samodzielne administrowanie danymi osobowymi. Łączy nas umowa wraz z aneksem o współadministrowaniu danymi (PDF: 9 MB) i zapoznanie się z nią pozwoli Ci na poznanie naszych zasad współadministrowania twoimi danymi.

   

  Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywanie i przechowywanie przez nas danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) i innym obowiązującymi przepisami prawa polskiego, z uwzględnieniem wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  W skład Grupy MFC Development wchodzą:

  1. MFC Development sp. z o.o. z siedzibą ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000951955, NIP: 5272988867,
  2. MFC Development Kraków z siedzibą ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000645455, NIP: 5213754607,
  3. NNC CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bonerowska spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Bułgarskiej 15 lok. U1, 30-409 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000659311, NIP: 9452201888,
  4. NNC CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie przy ul. Wolskiej 88, 01-141 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod nr KRS:0000438255, NIP: 5252541146,

  (dalej jako „Grupa MFC Development”).

   

  I. Środki bezpieczeństwa

  1. Dokładamy wszelkich starań by korzystać z nowoczesnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed zniszczeniem, zgubieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
  2. Komunikacja między komputerami Użytkowników, a serwerem Strony na czas transmisji danych osobowych jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), a bazy danych
   są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
  3. Przetwarzając dane osobowe tak w systemach elektronicznych jak i w formie papierowej wdrożyliśmy prawem wymagane procedury ochrony danych, w tym udzielenia dostępu do tych danych tylko osobom zobowiązanym do zachowania w tajemnicy tych danych i przeszkolonych z zasad przetwarzania danych osobowych, a gdy przy świadczeniu usług na naszą rzecz wspierają nas podmioty zewnętrzne podpisujemy z nimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

   

  II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

   

  1. Współadministratorzy i dane kontaktowe

   

  Współadministratorami przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych są podmioty z Grupy MFC Development.

  Grupa MFC Development nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, ale możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi na e-mail: daneosobowe@mfcgroup.com.pl

   

  2. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

   

  Każdej osobie, której dane posiadamy, przysługują poniższe uprawnienia:

  • prawo do dostępu do treści jej danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy jej dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przez nas przetwarzane są nieprawidłowe
   lub niekompletne;
  • prawo żądania usunięcia danych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, w tym w celu marketingu bezpośredniego;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa
   się na podstawie udzielonej nam zgody, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  3. Jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie i w jakim celu.

   

  Dane zbierane przy korzystaniu ze Strony

  Kiedy Użytkownik odwiedza naszą Stronę zbieramy i korzystamy z danych nieosobowych zbieranych przy pomocy plików cookies, na zasadach Polityki cookies z jaką możesz zapoznać się poniżej. Przeglądarka używana na Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej i tymczasowo przechowuje je w tak zwanym pliku dziennika. Powoduje to, że następujące informacje automatycznie (bez podejmowania jakichkolwiek działań z Państwa strony) są gromadzone i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

   

  Formularz kontaktowy na Stronie

  Skierowanie do nas zapytania przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie wiązać się będzie z przetwarzaniem przez nas udostępnionych w formularzu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, a także danych zawartych w treści zapytania. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże – w zakresie adresu e-mail – niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi na skierowane zapytanie. Podanie danych w szerszym zakresie niż adres e-mail, może nam ułatwić zrozumienie kontekstu sprawy, a także umożliwi kontakt telefoniczny, co w określonych przypadkach może przyspieszyć udzielenie odpowiedzi.

   

  Cele, podstawy i okres przetwarzania przez nas danych osobowych:

  • w przypadku dobrowolnego wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie (lub też na stronach innych podmiotów, na których informujemy o naszych inwestycjach) i przesłania zapytania, przetwarzamy podane dane (w tym dane zawarte w treści zapytania), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, a przetwarzanie danych trwa do czasu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi;
  • w przypadku dobrowolnego wypełnienia formularza kontaktowego pisemnego, w którym wyrażasz zainteresowanie naszą ofertą, przetwarzamy podane dane w celach przekazywania informacji handlowych na podstawie twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie danych trwa do czasu gdy wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że przekazane nam dane nie są aktualne;
  • dane osobowe podane w formularzach kontaktowych i te uzyskane podczas realizacji umowy możemy przetwarzać także w celach tzw. marketingu bezpośredniego. Nasza działalność obejmować będzie przekazywanie informacji o działalności Grupy MFC Development, w tym informacji o naszej działalności, nowych aktywnościach oraz wydarzeniach, które organizujemy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratorów – przetwarzanie trwa do czasu wyrażenia twojego sprzeciwu lub gdy ustanie nasz prawnie uzasadniony interes;
  • jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę na otrzymywanie od Grupy MFC Development informacji handlowej (np. zaprezentowania oferty) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms), dodatkowo będziemy mogli przekazywać Pani/Panu informacje handlowe zawierające ofertę usług lub produktów Grupy MFC Development, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych trwa do czasu gdy wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że przekazane nam dane nie są aktualne;
  • w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy też dane naszych kontrahentów oraz dostawców (tj. imię i nazwisko jeżeli jest w nazwie firmy lub osób kontaktowych, adres pocztowy, numer telefonu, adres email, NIP, PESEL, numer konta bankowego lub inne nam ujawnione) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy i/lub art. 6 ust. 1 c) RODO tj. wykonania obowiązku prawnego:
  • w stosunku do podmiotów, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – dane te przetwarzamy jak długo trwa stosunek umowny, a po jego ustaniu przez okres trwania praw do dochodzenia i ochrony przed roszczeniami;
  • wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego (np. obowiązków podatkowych i rachunkowych) – dane te przetwarzamy jak długo istnieje obowiązek prawny ich przechowywania zgodnie z przepisami.

  Informujemy, że prowadzony przez nas marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet).

   

  4. Kategorie odbiorców danych tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Grupy MFC Development

   

  W związku z prowadzoną przez nas formą działalności gospodarczej powierzone nam dane,
  w zależności od celu powierzenia, mogą być przez nas przekazane następującym grupom współpracujących z nami podmiotów:

  • podmioty wspierające nas w usługach związanych z pozyskiwaniem i obsługą klientów oraz realizacją umów (np. zewnętrzne biuro obsługi klienta, księgowość, wykonawcy robót budowlanych zajmujący się na inwestycjach okazaniem nieruchomości klientom, czy pracami wykończeniowymi, czy też poprawkami w ramach reklamacji);
  • podmioty świadczące usługi prawne, notarialne, doradcze, finansowe, pośrednicy nieruchomości, sądy i organy administracyjne, gdy zajdzie taka konieczność lub gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo gdy będzie to realizowane na Pani/Pana prośbę;
  • podmioty świadczące nam usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych, serwisów internetowych, oprogramowania), czy innego rodzaju usługi administracyjne (np. firmy archiwizujące);
  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, biura informacji gospodarczej,
  • operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy spedycyjne i transportowe.

   

  5. Dodatkowe informacje na temat okresu przechowywania danych osobowych

   

  Wypełniając obowiązek informacyjny związany ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych poniżej wskazujemy standardowe okresy przez jakie będziemy przechowywać powierzone nam dane osobowe:

  1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia związanego z umową obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji);
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • spełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych lub rachunkowych) tj. przez okres prawnie określony obowiązku przechowywania tych danych;

   

  2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, obsługi zapytania w formularzu kontaktowym, które są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub wygaśnięcia uzasadnionego interesu administratora, w zależności co wystąpi pierwsze;

   

  3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub do czas ustalenia, że dane nie są aktualne.

   

  IV. Dane nieosobowe zbierane automatycznie

   

  Odwiedzanie naszej Strony przez Użytkownika związane jest z możliwością automatycznego (tj. w wyniku działania urządzeń dostępowych i programów pośrednich) zbierania danych nieosobowych (np. rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu domeny strony witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego na stronie, oglądanych podstron). Przekazywanie tych danych dzieję się automatycznie kiedy użytkownik wchodzi na stronę to przeglądarka przez niego używana automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej i tymczasowo przechowuje je w tak zwanym pliku dziennika. Tego typu dane wykorzystujemy, aby śledzić atrakcyjność naszej Strony i dzięki nim ulepszać jej działanie oraz zawartość.  Nie jesteśmy w stanie i nie będziemy w stanie zidentyfikować Użytkownika bezpośrednio na podstawie tych zebranych danych.

   

  V. Polityka cookies

   

  Korzystając z naszej Strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką cookies.

  Używamy plików cookie do śledzenia preferencji osób odwiedzających naszą stronę, do optymalizacji jej wyglądu, personalizowania treści i reklam oraz do analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.

  Ustawienia przetwarzania danych w zakresie plików cookie możesz w dowolnym momencie zmienić, czy też wyłączyć w ramach ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

  Pliki cookie to małe pliki tekstowe używane przez strony internetowe w celu usprawnienia obsługi Użytkownika. Zgodnie z prawem, możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one niezbędne do działania strony. Na wszystkie inne rodzaje plików cookie potrzebujemy zgody użytkownika. Podstawą prawną do przetwarzania plików cookie wymaganych do działania strony internetowej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez zmianę ustawienia w menedżerze zgody na pliki cookie na nieaktywne. Nasza strona używa różnych rodzajów plików cookie, ale macie też możliwość odwiedzania naszej strony internetowej bez plików cookie. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie na dysku twardym, wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje o tym, jak to działa, można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki. W każdej chwili można usunąć pliki cookie już umieszczone na komputerze. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje żadnych plików cookie, może to spowodować, że niektóre funkcje naszej strony internetowej będą ograniczone.

   

  VI. Korzystanie z odnośników/ linków/ przekierowań do innych stron internetowych

   

  Na naszej Stronie mogą pojawiać się odnośniki/ linki/ przekierowania do innych stron internetowych, aby zapewnić Państwu dostęp do jak najpełniejszych informacji. Strony te pozostają poza naszą kontrolą, w związku z czym Grupa MFC Development nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z zamieszczonych na Stronie odnośników zalecamy uprzednie zapoznanie się ze stosowaną przez daną stronę polityką prywatności i innymi notami prawnymi.

  Podczas dostępu do naszych stron internetowych, żadne dane nie są przekazywane do serwisów społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn). Profilowanie przez osoby trzecie jest zatem wykluczone. Podane linki są małymi plikami graficznymi, które przekierowują Użytkownika na strony internetowe odpowiednich sieci społecznościowych. Po kliknięciu na nie, użytkownik opuszcza naszą stronę internetową i jest przekierowany na naszą stronę firmową na danym portalu społecznościowym.

   

  VII. Przetwarzanie danych na naszych kanałach społecznościowych

   

  Oprócz własnej strony internetowej Grupa MFC Development jest aktywna również na innych portalach internetowych i portalach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn). Portale te nie są obsługiwane przez naszą Grupę i mogą być wykorzystywane wyłącznie w formie oferowanej przez danego operatora. Jeśli odwiedzają Państwo nasze profile na tych portalach, akceptują Państwo warunki użytkowania danego operatora portalu i zostaliście Państwo poinformowani o przetwarzaniu danych, w tym o przekazywaniu nam tych danych. W zależności od konkretnego przetwarzania danych, na które wyrazili Państwo zgodę u operatora portalu, celem portalu strony trzeciej jest otrzymywanie przez nas określonych informacji o Państwu, gdy wchodzą Państwo z nami w interakcje na portalu (np. są Państwo fanami naszej strony na Facebooku, śledzą naszą stronę na Instagramie lub subskrybują nasz kanał na YouTube). Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa umowa z operatorem portalu lub Państwa zgoda na dobrowolne przekazanie nam danych. Państwa interakcja z nami na portalach jest dobrowolna. Jeśli prześlecie nam Państwo dodatkowe informacje (np. w krótkiej wiadomości na portalu), zostaną one wykorzystane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Otrzymane informacje wykorzystujemy również do analizowania odwiedzin i reakcji na naszym profilu, a także do ulepszania ich wyglądu. Korzystamy jednak wyłącznie z danych pseudonimowych i generowanych na ich podstawie anonimowych statystyk.

  Należy pamiętać, że informacje, które udostępniane są przez Państwa w Internecie, także za pośrednictwem naszych portali społecznościowych, są dostępne na całym świecie i mogą być znalezione za pomocą wyszukiwarek oraz połączone z innymi informacjami, które mogą być wykorzystane do stworzenia profili osobistych dotyczących użytkownika. Informacje zamieszczane w Internecie, w tym zdjęcia i filmy, mogą być łatwo kopiowane i rozpowszechniane. Istnieją specjalistyczne usługi archiwizacyjne, których celem jest trwałe udokumentowanie stanu określonych stron internetowych w określonych dniach. Może to oznaczać, że informacje opublikowane w Internecie można nadal znaleźć na oryginalnej stronie, nawet po ich usunięciu. Ponieważ nasza strona jest publicznie dostępna w Internecie, nie można wykluczyć, że inne osoby lub firmy będą przetwarzać te dane lub wykorzystywać je do innych celów. Pragniemy zaznaczyć, że z naszej strony podjęliśmy środki techniczne w celu zapewnienia ochrony danych, ale nie możemy gwarantować ich pełnego bezpieczeństwa, jeżeli będą wykorzystywane przez innych użytkowników Internetu w przypadku ich opublikowania przez Państwa w Internecie. Należy zwrócić uwagę na ryzyko ewentualnego naruszenia dóbr osobistych i mieć świadomość, że dane osobowe mogą być dostępne również w krajach, w których nie obowiązują przepisy o ochronie prywatności porównywalne z przepisami Rzeczpospolitej Polskiej, państwa członkowskiego UE lub EOG, oraz że nie gwarantuje się poufności, integralności (nienaruszalności), autentyczności (prawdziwości) i dostępności danych osobowych.

   

  VIII. YouTube

   

  Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki YouTube, która jest obsługiwana przez YouTube LLC z siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Wszystkie filmy umieszczone na naszej stronie są wyświetlane w trybie prywatności po otwarciu strony. Oznacza to, że żadne informacje dotyczące osób odwiedzających stronę internetową nie są gromadzone i przechowywane przez YouTube, dopóki nie odtworzą one filmu. Połączenie z dostawcą YouTube zostanie nawiązane tylko wtedy, gdy zostanie podjęta akcja (kliknięty film). W tym przypadku wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał USA za kraj, który nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych w porównaniu do standardów UE. W szczególności istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania, najprawdopodobniej bez możliwości skorzystania przez Państwa ze środków prawnych obrony przeciwko takim działaniom. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia w Menedżerze zgody na pliki cookie. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych przez YouTube, zmieniając w ustawieniach plików cookie opcję Marketingowe pliki cookie na nieaktywną. W takim przypadku filmy nie mogą zostać udostępnione. Jeśli klikną Państwo na „Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie”, opisana powyżej transmisja nie będzie miała miejsca. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców, jak również prawa użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w Polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=en. Jeśli mają Państwo konto na YouTube i nie chcą, aby YouTube zbierał dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z danymi Państwa konta przechowywanymi na YouTube, muszą się Państwo wylogować z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Państwu przez YouTube w sposób opisany powyżej, w wyżej wymienionym celu.

   

  IX. Działania analityczne

   

  Google Tag Manager

  Nasza strona korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami stron internetowych za pomocą interfejsu. Google Tag Manager implementuje tylko znaczniki. Oznacza to, że nie są stosowane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager uruchamia inne znaczniki, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli usługa została wyłączona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona aktywna dla wszystkich znaczników śledzenia, o ile są one zaimplementowane w Google Tag Manager.

   

  Google Analytics

  Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy odwiedzin stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. z siedzibą w Mountain View, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje zbierane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej,  to:

  • typ/wersja przeglądarki,
  • zastosowany system operacyjny,
  • URL referer (strona poprzednio odwiedzana),
  • nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP) oraz
  • czas żądania serwera,

  są to zazwyczaj standardowe dane przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak dzięki zastosowaniu anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Należy zwrócić uwagę, że do Google Analytics na  naszej stronie internetowej został dodany kod „anonymizeIp”, aby zapewnić, że adresy IP są zbierane w formacie anonimowym (tzw. maskowanie IP). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał USA za kraj, który nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych w porównaniu do standardów UE. W szczególności istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania, najprawdopodobniej bez możliwości skorzystania przez Państwa ze środków prawnych obrony przeciwko takim działaniom. Jeśli klikną Państwo na „Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie”, opisana powyżej transmisja nie będzie miała miejsca. Na zlecenie operatora naszej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Google używa do tego celu pseudonimów. Google zapewnia, że adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google Analytics jest Państwa zgoda wyrażona w menedżerze zgody na pliki cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia w Menedżerze zgody na pliki cookie. Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, zmieniając w ustawieniach plików cookie opcję „Statystyczne pliki cookie” na nieaktywną. Jeśli klikną Państwo na „Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie”, opisana powyżej transmisja nie będzie miała miejsca. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, korzystając z linku podanego w punkcie „Pliki cookie” i zmieniając swoje poprzednie wpisy. Zostanie umieszczony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzania tej strony. Używamy również Google Analytics do analizy danych z AdWords w celach statystycznych. Jeśli chcecie Państwo temu zapobiec, możecie to Państwo wyłączyć w Menedżerze ustawień reklam (https://adssettings.google.com). Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych przez Google Analytics w sposób opisany powyżej, w wyżej wymienionym celu.

   

  Google reCAPTCHA

  Na naszej stronie internetowej używamy funkcji reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wprowadzone przez osobę fizyczną, czy też w wyniku nadmiernego przetwarzania automatycznego. Usługa polega na przesłaniu do Google adresu IP oraz innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google reCAPTCHA jest Państwa zgoda wyrażona w menedżerze zgody na pliki cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia w Menedżerze zgody na pliki cookie. Celem przetwarzania danych jest ustalenie indywidualnej odpowiedzialności w Internecie oraz zapobieganie nadużyciom i spamowi. Korzystanie z Google reCAPTCHA może również powodować przekazywanie danych osobowych na serwery Google LLC w USA. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał USA za kraj, który nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych w porównaniu do standardów UE. W szczególności istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania, najprawdopodobniej bez możliwości skorzystania przez Państwa ze środków prawnych obrony przeciwko takim działaniom . Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=en. Aby wyłączyć Google reCAPTCHA należy w przeglądarce wyłączyć obsługę JavaScript. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można skorzystać z usługi weryfikacji. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych przez reCAPTCHA w sposób opisany powyżej, w wyżej wymienionym celu.

   

  Google Ads

  Nasza strona internetowa korzysta z internetowego programu reklamowego Google Ads oraz, w ramach Google Ads, z usługi śledzenia konwersji Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Korzystamy z usługi Google Ads, aby za pomocą nośników reklamowych (tzw. Google AdWords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. Możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych w odniesieniu do danych kampanii reklamowych. Naszym celem jest wyświetlanie Państwu interesujących reklam, uczynienie naszej strony internetowej bardziej interesującą dla Państwa oraz uczciwe obliczanie poniesionych kosztów reklamy. Plik cookie śledzenia konwersji jest umieszczany, gdy użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną przez Google. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zidentyfikować, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów Google Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, możecie Państwo zablokować to zastosowanie, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w „Ustawieniach użytkownika”. Nie będziecie Państwo wówczas uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji. Korzystanie z Google Ads może również powodować przekazywanie danych osobowych na serwery Google LLC w USA. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google Ads jest Państwa zgoda wyrażona w Menedżerze zgody na pliki cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał USA za kraj, który nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych w porównaniu do standardów UE. W szczególności istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania, ewentualnie bez możliwości skorzystania ze środków prawnych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia w Menedżerze zgody na pliki cookie. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych przez Google Ads, zmieniając w ustawieniach plików cookie opcję Marketingowe pliki cookie na nieaktywną. Jeśli klikną Państwo na „Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie”, opisana powyżej transmisja nie będzie miała miejsca. Dalsze informacje na temat Google Ads i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Możecie Państwo trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie przez mechanizm śledzenia konwersji Google Ads, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google dostępną pod następującym linkiem https://support.google.com/ads/answer/7395996. Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone, jeśli korzystanie z plików cookie zostanie wyłączone. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Państwu przez Google Ads w sposób opisany powyżej, w wyżej wymienionym celu.

   

  Remarketing Google

  Nasza strona korzysta z remarketingu Google do zarządzania kampaniami reklamowymi oraz do pomiaru skuteczności reklam. Remarketing Google to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc. umożliwiająca nam prezentowanie Państwu reklam, które naszym zdaniem będą dla Państwa interesujące na podstawie Państwa wzorców użytkowania podczas poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej. Reklama ta pojawia się wyłącznie w przestrzeni reklamowej Google, Google AdWords, albo Google Display Network. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez remarketing Google jest Państwa zgoda wyrażona w menedżerze zgody na pliki cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W tym kontekście należy pamiętać, że zgoda wyrażona przez użytkownika w Menedżerze zgody na pliki cookie obejmuje również zgodę na przekazanie danych użytkownika do niezabezpieczonego państwa trzeciego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał USA za kraj, który nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych w porównaniu do standardów UE. W szczególności istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania, ewentualnie bez możliwości skorzystania ze środków prawnych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia w Menedżerze zgody na pliki cookie. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych przez remarketing Google, zmieniając w ustawieniach plików cookie opcję Marketingowe pliki cookie na nieaktywną. Jeśli klikną Państwo na „Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie”, opisana powyżej transmisja nie będzie miała miejsca. Mogą Państwo sprzeciwić się remarketingowi Google w Menedżerze ustawień reklam Google (https://adssettings.google.com) lub dostosowując swoje ustawienia. Alternatywnie, można zapobiec remarketingowi poprzez wyłączenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Państwu przez remarketing Google w sposób opisany powyżej, w wyżej wymienionym celu.

   

  Piksel Facebooka

  Na naszej stronie internetowej używamy piksela śledzącego z Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Ten piksel jest używany do śledzenia zachowania użytkowników, którzy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku. Pozwala nam to na śledzenie skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, co oznacza, że nie mamy wglądu w dane osobowe poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym niniejszym informujemy zgodnie z naszym stanem wiedzy. Facebook może powiązać te dane z kontem użytkownika na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą danych osobowych https://www.facebook.com/about/privacy/. Użytkownik ma możliwość zabronienia Facebookowi i jego partnerom wyświetlania reklam. Ustawienia reklam na Facebooku można dostosować za pomocą poniższego linku https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

  Ponadto prowadzimy stronę na Facebooku na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zawartej z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Korzystając z Facebooka, użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Facebooka w USA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał USA za kraj, który nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych w porównaniu do standardów UE. W szczególności istnieje ryzyko, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania, najprawdopodobniej bez możliwości skorzystania przez Państwa ze środków prawnych obrony przeciwko takim działaniom. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia w Menedżerze zgody na pliki cookie. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych przez piksel Facebooka, zmieniając w ustawieniach plików cookie opcję Marketingowe pliki cookie na nieaktywną. Jeśli klikną Państwo na „Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie”, opisana powyżej transmisja nie będzie miała miejsca. Jeśli nie korzystacie Państwo z Facebooka, opisana powyżej transmisja nie będzie miała miejsca. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Państwu przez piksel Facebooka w sposób opisany powyżej, w wyżej wymienionym celu.

   

  X. Prawa Autorskie

   

  1. Na naszej Stronie udostępniane są chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video (dalej: Utwory), a przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. W związku z autorskim charakterem treści zamieszczanych na Stronie oraz samej Strony, o których mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownicy Strony zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej tak autorów do ich Utworów, jak i naszych jako właściciela tych praw.
  3. Żadna część Strony (w tym m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, inne materiały) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na takie działania.
  4. Naruszenie warunków, o jakich mowa w ust. 3 stanowi przestępstwo w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również uprawnia właściciela i/lub autora Utworów do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
  5. Naruszenie praw własności intelektualnej przez Użytkownika może także skutkować jego odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach lub kodeku cywilnego.

   

  XI. Zmiany w Polityce prywatności

   

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany naszej sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej. O zmianach w Polityce Prywatności zostaniecie poinformowani poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie    Wszelkie zmiany Polityki Prywatności stają się skuteczne w terminie przez nas wskazanym, nie krótszym jednak niż 7 dni od ich opublikowania w opisany wyżej sposób.

   

  XII. Kontakt

   

  Wszelkie pytania i  wątpliwości  co do  korzystania ze Strony lub informacji zamieszczonych w Polityce  prywatności  można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mfcdevelopment.com.pl a w przypadku zapytań w kwestii związanej z danymi osobowymi na adres e-mail: daneosobowe@mfcgroup.com.pl

  Prezentowane wizualizacje są materiałem marketingowym, są poglądowe i nie stanowią oferty handlowej.